Aplikacja

Nawóz w formie granulowanej – należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni gleby. Przed nowymi nasadzeniami nawóz można wymieszać z glebą.

BIOSOL należy zastosować co najmniej 2 tygodnie przed sadzeniem młodych roślin.

BIOSOL posiada typowy zapach grzybów, który odparowuje w krótkim czasie po zastosowaniu w zależności od temperatury i wilgotności.