Czym jest BIOSOL?

BIOSOL to nawóz organiczny, który długotrwale poprawia żyzność gleby, zwiększa higienę gleby, wzmacnia procesy mikrobiologiczne, wpływa na lepsze ukorzenienie przez co rośliny mogą efektywnie pobierać składniki pokarmowe co w efekcie daje wyższe plony!

Biosol (AgroBiosol) to 100% organiczny nawóz powstający z mikrobiologicznej biomasy grzybów. Zatwierdzony dla rolnictwa ekologicznego (rozporządzenie UE 2092/91). Pozytywna opinia instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Unikalna mieszanka składników Biosolu pozwala w pełni stymulować rozwój korzeni, aby rośliny mogły pobierać z gleby to, co najważniejsze dla prawidłowego wzrostu i rozwoju, czyli mikro- i makroskładniki w całym okresie wegetacji. Rośliny są doskonale odżywione, a ryzyko wymywania azotu jest niewielkie.

Rygorystyczne wewnętrzne standardy produkcji i jakości, a także ciągłe kontrole dokonywane przez niezależne instytucje, gwarantują stałą, wysoką jakość i absolutne bezpieczeństwo naszych produktów.